ثبت نام متخصصین

همکاران عزیز اطلاعات خود را بصورت دقیق ثبت نمایید ظرف مدت سه روز با شما تماس گرفته میشود و شروع همکاری آغاز میگردد

قطعا همکاری با افراد متخصص ،خوش ذوق و فعال باعث تداوم همکاری میشود و این مجموعه برای همکاری با شما به خود می بالد.

هدف مجموعه کناف آوگون کارآفرینی و و ایجاد گروه حرفه ای با امنیت کاری مستمر است جهت انجام این مهم به یاری شما مجریان عزیز نیازمندیم

دیوار کناف
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
نیاز به اسکان
انتخاب تنظیمات
سوسابقه
انتخاب تنظیمات
فهرست